• Club Rotary Stargard

  • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zostać członkiem Klubu Rotary

  • Dołącz do firm które nas wspierają

  • Nowy wymiar lokalnej działalności

  • Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału pomocy

  • Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy)

AKTUALNOŚĆI

Co to jest "Rotary"?

Rotary stworzył w 1905 roku Paul Harris (1868-1947), prawnik z Chicago. Pierwsze w historii zebranie rotariańskie odbyło się w biurze drugiego z założycieli - inżyniera górniczego Gustawa Loehera, w chicagowskim biurowcu zwanym "Unity Building", na VII piętrze.
Obecnie biuro to jest obiektem muzealnym, zwiedzanym przez rotarian z całego świata.  

 

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych.

Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju.

Znani Rotaranie

Sponsorzy

Miejsce naszych cotygodniowych spotkań:

Spotkania odbywają się we wtorki, o godz. 18:00 w Miejskim Browarze Stargard