• Club Rotary Stargard w organizacji

  • Zaproponuj Swoją kandydaturę do Clubu

  • Dołącz do firm które nas wspierają

  • Nowy wymiar lokalnej działalności

  • Już w kwietniu nowa akcja Rotary Stargard

  • Służba na rzecz innych ponad własną korzyść

Nakaz bezinteresownej działalności

Rotary jest federacją lokalnych klubów rotariańskich, które są zrzeszone w międzynarodowej organizacji o nazwie Rotary International. Rotary stworzył w 1905 roku Paul Harris (1868-1947), prawnik z Chicago. Pierwsze zebranie rotariańskie odbyło się w biurze drugiego z założycieli, inżyniera górniczego Gustawa Loehera, w chicagowskim biurowcu zwanym Unity Building, na VII piętrze. Obecnie biuro to jest obiektem muzealnym, zwiedzanym przez rotarian z całego świata Klub natomiast składa się z rotarian. 

 

Każdy rotarianin to najważniejsza postać w Rotary pozostaje indywidualnością, dobrze znaną kolegom z klubu. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie kluby są zobowiązane do przestrzegania w swojej działalności prawa rotariańskiego i do realizacji ideałów rotariańskich. Rotary jest więc organizacją o światowym zasięgu zrzeszającą grubo ponad milion szczególnych ludzi, którzy chcą mieć dodatkowe obowiązki i wydawać pieniądze nie tylko na własne potrzeby.

Znani Rotaranie

Sponsorzy

Miejsce naszych cotygodniowych spotkań

Spotkania odbywają się we wtorki, o godz. 18:00 w Miejskim Browarze Stargard